جولای 7, 2018

طراحی بسته بندی و فناوری های جدید – قسمت دوم

فواید فناوری جدید بسته بندی : فناوری جدید بسته بندی، نقش مرکزی در صنعت غذا ایفا میکند. محصولات جدید در […]
جولای 7, 2018

طراحی بسته بندی و فناوری های جدید – قسمت اول

نقش بسته بندی کالا تنها حفاظت از کالا نمی باشد، بلکه بسته بندی درک مصرف کنندگان از محصول توسعه داده […]