همکاری با ما

همکاری با صنایع چاپ و بسته بندی کامل پک

تمامی افراد متخصص و فعال در حیطه کاری بسته بندی و نیز تمامی کارخانه ها و یا واحدهایی که در زمینه های مشترک کاری میتوانند با صنایع کامل پک همکاری داشته باشند، میتوانند فرم زیر را تکمیل و برای کارشناسان این شرکت ارسال نمایند. صنایع چاپ و بسته بندی کامل پک در جهت گسترش روابط همکاری و نیز دستیابی به کیفیتی برتر در زمینه تولید هارد باکس و ساخت جعبه سخت، از تمامی واحد ها دعوت میکند تا با ارسال فرم، همکاری مشترکی را آغاز نمایند.


  • اطلاعات مخصوص اشخاص

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
  • اطلاعات مخصوص تولیدکنندگان و یا کارخانه ها

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .